Správní Delikt - Článek o Správní Delikt podle The Free Dictionary

protiprávní zaviněné jednání nebo opomenutí jednat porušení pravidel, které byly stanoveny podle příslušných státních orgánů chránit zájmy státu, veřejných organizací a občanů na normální práci státních orgánů a veřejných organizací veřejného pořádku státu a veřejné bezpečnosti a tak dále. Správního deliktu se liší od trestné činnosti na nižší stupeň společenské nebezpečnostiKomise správního deliktu slouží jako důvody pro používání sociálních nebo správní sankce. Nezákonnost správního deliktu skládá se z člověka, který se dopustil akce, které je zakázáno zákonem nebo nedaří udělat to, co je předepsané zákonem, a to úmyslně nebo z nedbalosti tato okolnost vytváří pocit viny. Protiprávní jednání nebo opomenutí jednat, musí být v příčinné souvislosti s nevyhnutelnými důsledky. Tedy prvky správního deliktu tvoří protiprávnosti, zavinění a příčinná souvislost mezi akci a následné škodlivé následky. Veškerý obsah na této webové stránce, včetně slovníku, tezaurus, a literatura, geografie, a další referenční údaje jsou pouze pro informační účely. Tyto informace by neměly být považovány za úplné, aktuální, a není určen k použití v místě návštěvy, konzultace, nebo rady, právní, lékařské, nebo jiné profesionální.